Day 67 Testimonies Reading

1 Testimonies pp. 669-678 Audio Links: Testimonies for the Church, Vol. 1 (White Estate)
Read More →

Day 66 Testimonies Reading

1 Testimonies pp. 659-668 Audio Links: Testimonies for the Church, Vol. 1 (White Estate)
Read More →

Day 65 Testimonies Reading

1 Testimonies pp. 649-658 Audio Links: Testimonies for the Church, Vol. 1 (White Estate)
Read More →

Day 64 Testimonies Reading

1 Testimonies pp. 639-648 Audio Links: Testimonies for the Church, Vol. 1 (White Estate)
Read More →

Day 63 Testimonies Reading

1 Testimonies pp. 629-638 Audio Links: Testimonies for the Church, Vol. 1 (White Estate)
Read More →

Day 62 Testimonies Reading

1 Testimonies pp. 619-628 Audio Links: Testimonies for the Church, Vol. 1 (White Estate)
Read More →

Day 61 Testimonies Reading

1 Testimonies pp. 609-618 Audio Links: Testimonies for the Church, Vol. 1 (White Estate)
Read More →

Day 60 Testimonies Reading

1 Testimonies pp. 599-608 Audio Links: Testimonies for the Church, Vol. 1 (White Estate)
Read More →

Day 59 Testimonies Reading

1 Testimonies pp. 589-598 Audio Links: Testimonies for the Church, Vol. 1 (White Estate)
Read More →

Day 58 Testimonies Reading

1 Testimonies pp. 579-588 Audio Links: Testimonies for the Church, Vol. 1 (White Estate)
Read More →